Despre noi

Image

Am înfiinţat Marketing Consult SRL în anul 2003 cu intenția de a oferi servicii de consultanţă care să vizeze în principal îmbunătăţirea activităţii şi organizării companiilor beneficiare prin programe personalizate şi bine fundamentate. Dorim în continuare să punem in slujba clienților o experiență acumulată în cursul a peste 15 ani de muncă specializată, atât a personalului propriu cât și a colaboratorilor apropiați.

Eforturile depuse de-a lungul ultimilor ani s-au materializat în numeroase lucrări ce acoperă o gamă largă de aspecte ale activităţii firmei: evaluări ale afacerilor, dosare de preţuri de transfer, planuri de afaceri, studii de fezabilitate, programe de reducere a costurilor, programe de optimizare a stocurilor, documentaţii necesare obţinerii unor finanţări, studii de piață, analize concurenţiale, programe de dezvoltare de produs pentru beneficiari activi în industria electrotehnică, industria lemnului, în construcţii şi în domeniul materialelor de construcţii, în distribuţia de autovehicule şi de piese auto, de echipamente de service, echipamente de protecţie a muncii, producția de produse igienico-sanitare precum şi pentru firme de comerț.

Image

Am elaborat programe de optimizare a stocurilor şi a condiţiilor de aprovizionare care au dus la reducerea semnificativă a cheltuielilor de aprovizionare și desfacere, am asistat managerii firmelor în numerose negocieri cu furnizorii, clienţii sau finanţatorii atât prin pregatirea documentaţiilor cât şi prin participarea directă la negocieri.

Analizele comerciale, logistice şi financiare prezentate de noi au ajutat managementul firmelor să identifice cu mai mare claritate punctele tari şi slăbiciunile companiilor, analiza concurenţială şi studiile de piaţă au evidenţiat pericolele şi oportunităţile pieţei şi au fundamentat planurile de acţiune ulterioare. Un alt sprijin mult apreciat de beneficiari a fost consilierea in vederea elaborării bugetelor şi fluxurilor de numerar la nivel de firmă sau la nivelul centrelor de profit dar şi proiectarea unor tablouri de bord ce permit măsurarea cu acurateţe a rezultatelor activităţii companiilor. Aceste proiecte au fost în multe cazuri însoţite de programe de atragere a resurselor umane şi de acţiuni de definire a criteriilor de performanţă a personalului şi urmărire a eficienţei acestuia, inclusiv implementarea unor politici de salarizare funcţie de performanţă.