Servicii

Image

Analiza riscurilor afacerii

Image

Analiza riscurilor afacerii își propune să definească riscurile cu impact semnificativ asupra afacerii, să identifice soluții de minimizare a acestor riscuri și să transpună soluțiile în planuri pragmatice de acțiune, în așa fel încât să se rezolve eficient problemele identificate.

Image

Analiza sistematică va aborda o tipologie variată de riscuri din mediul intern și extern, fără a se limita însă la acestea și luând în considerare specificul societății analizate:

 1. Riscul de piață – variația cererii pieței, variația prețurilor, variația costurilor materiilor prime
 2. Riscul comercial – riscuri asociate neîndeplinirii condiiilor contractuale, riscul asociat structurii portofoliului de clienții, riscul de neîncasare
 3. Riscul de produs – riscuri asociate ciclului de viață a produsului, riscul de substituție
 4. Riscul operațional – riscuri asociate proceselor tehnologice, calității, capacității de producție
 5. Riscuri financiare și fiscale – legate de finanțarea afacerii, de cursul valutar, de costuri ale finanțării și de gradul de îndatorare, de politicile fiscale
 6. Riscuri asociate resurselor umane și informaționale
 7. Riscuri asociate activității concurenților

Lucrarea va avea o componentă descriptivă a riscurilor și potențialele efecte ale materializării lor, o strategie de management a riscurilor și un program de acțiune pentru reducerea riscurilor afacerii.

Image

Restructurarea Activității

Image

Serviciul care vizează restructurarea activității firmei presupune angajarea firmei într-un program de dezvoltare planificată care să fie caracterizat de echilibrul firmei, eficiența activităților și minimizarea riscurilor care planează asupra afacerii.

Image

Etapele specifice pe care le propunem sunt:

1. Analiza diagnostic a firmei
 • Analiza componentelor interne ale firmei
 • Analiza concurențială
2. Formularea concluziilor analizei diagnostic
 • Poziționarea firmei pe piață
 • Stabilirea și analiza diferențelor între parametrii de operare și media pieței
3. Definirea strategiior și politicilor de firmă
4. Elaborarea planului de afaceri
5. Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli
6. Elaborarea fluxului de numerar
7. Implementarea, monitorizarea și controlul progresului planului de afaceri
8. Formularea unor programe specifice în urma monitorizării progresului
 • Program de reducere a costurilor
 • Atragerea de noi asociați / acționari
 • Operațiunea de vânzare a firmei
 • Programe de divizare / fuziune

Evaluarea Afacerii

Image

Procesul de evaluare a afacerii implică utilizarea unui set de proceduri specifice pentru estimarea valorii economice a unei firme.

Standardele de valoare în funcție de care se atribuie o anumită valoare unei entități sunt:

Image
 1. Valoarea justă de piață – valoarea stabilită între un cumpărător și un vânzător interesați, amândoi în ​​deplină cunoștință de toate faptele relevante și fără a fi obligați să încheie o tranzacție
 2. Valoarea de investiție – valoare pe care compania o „primește” la un anumit investitor la un moment dat
 3. Valoarea intrinsecă – măsura valorii afacerii care reflectă înțelegerea în profunzime a potențialului economic al companiei de către investitor.

Metodele de evaluare pe care le propunem în lucrările noastre sunt:

 1. Metoda DCF (estimarea profiturilor viitoare, determinarea ratei de discount și calcularea valorii actuale a fluxurilor de numerar proiectate)
 2. Metoda Benchmarking (compararea performanțelor firmei cu performanțele unor companii care activează pe piețele externe)
 3. Metoda ANC (Activul net contabil)

Valoarea finală de piață se stabilește în funcție de metodele enunțate anterior.

Image

Analiza concurențială

Image

Analiza concurențială (analiza comparativă) determină poziția companiei în raport cu principalii concurenți din punct de vedere al vitalității, eficienței, echilibrului și riscului. În egala măsură se analizează și valorile de moment dar și tendințele pe termen mediu.

Image


Analiza-diagnostic 
pe care o propunem poate oferi răspuns la o serie de întrebări pe care și le pun managerii sau acționarii/asociații firmelor, precum:

 1. Crește firma suficient de mult în raport cu piața specifică?
 2. Rata profitului operațional este suficient de bună?
 3. Suntem mulțumiți de eficiența cu care firma utilizează stocurile?
 4. Încasăm facturile mai repede decât concurenții?
 5. Ponderea salariilor in firma noastră este mai mare decât cea înregistrată de competitori, salariul mediu se situează în plaja eșantionului, eficiența personalului propriu este suficient de bună?
 6. Este procesul nostru investițional similar ca amploare cu cel al competitorilor? Ne pun investițiile în pericol echilibrul firmei?

Lucrarea are o componentă descriptivă a piețelor și a firmelor din eșantion, conține informații prezentate grafic și tabelar privind valori, tendințe și concluzii referitoare la indicatorii de creștere, eficiență, echilibru și riscuri, iar partea de final este dedicată analizei SWOT.

Prețuri de transfer

Image

Serviciul de asistență în elaborarea dosarului prețurilor de transfer prespune întocmirea unei lucrări în vederea conformării unui grup de societăți la prevederile legislației fiscale, în conformitate cu OMFP 442/2016.

Etapele specifice întocmirii dosarului prețurilor de transfer sunt următoarele:

Image
 1. Identificarea și analiza tranzacțiilor intragrup pentru perioada selectată
 2. Identificarea și definirea metodei de formare a prețurilor de transfer aplicabile tranzacțiilor conform reglemetărilor naționale si internaționale
 3. Analiza de piață a operatorilor, identificarea eșantioanelor de comparabilitate în funcție de structura activităților desfășurate în entitate
  • Stabilirea intervalului de comparare pentru tranzacțiile între persoane afiliate
  • Se vor lua în calcul: criteriile teritoriale, disponibilitatea datelor la momentul stabilirii preţurilor de transfer sau la momentul documentării acestora, marja de comparare și segmentarea marjei de comparare

Procedurile derulate pentru întocmirea lucrării vor respecta schema prevăzută de OMFP 442/2016 privind cuantumul tranzacţiilor, termenele pentru întocmire, conţinutul şi condiţiile de solicitare a dosarului preţurilor de transfer şi procedura de ajustare/estimare a preţurilor de transfer.

Image

Training / Mentoring / Coaching

Image

Activitatea de Training/Mentoring/Coaching se desfasoara pe 3 planuri, in functie de gradul de dezvoltare si marimea clientului. Instruirile personalului vor fi stabilite în funcție de necesitățile interne comunicate sau identificate de specialistii nostri atestati, pe baza unei analize diagnostic.

Image

Varianta 1  se adreseaza firmelor dezvoltate, cu mai multe departamente si cu peste 25 angajati. Instruirile au loc la sediul clientului, pe grupe de personal si discipline. Se pot organiza cursuri de:

ManagementMarketing/vanzariRelatia cu clientii/furnizorii, Management stoc si aprovizionare

Cursurile sunt pragmatice, aplicate pe realitatile din firma si se bazeaza pe studii de caz concrete. Frecventa si durata acestora se vor stabili de comun acord.

Varianta 2 se adreseaza start-up-urilor si firmelor de mici dimensiuni, sub 10 angajati. Instruirile au loc la sediul Business Clinic, se adreseaza in special tinerilor antrepenori si se axeaza pe managementul general al firmei, precum si pe studii de caz specifice anumitor domenii de activitate. Grupurile de clienti se vor forma din persoane care activeaza in domenii similare (productie/servicii/comert/IT)

Varianta 3 
se adreseaza in special managerilor firmelor care au nevoie de Mentoring/coaching dedicat.